ДАНЪЧНО ПРАВО

Екипът на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставя консултации на физически и юридически лица от различни юрисдикции по разнообразни местни и международни данъчни въпроси. Ние се стремим да предлагаме на клиентите си оптимални и практични решения, съобразени с конкретните им нужди.

 

Специалистите ни в сферата на данъчното право работят заедно с останалите членове от екипа на адвокатското дружество, за да адресират по разбираем и всеобхватен начин всички проблеми, пред които са поставени нашите клиенти при сключване на специфични сделки и в хода на техния бизнес.

 

Екипът на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставя услуги в следните области:

 

 • Корпоративно подоходно облагане
  • учредяване на дружества в България;
  • данъчно планиране и оптимизация;
  • преобразуване, сливане, придобиване, отделяне, прехвърляне, ликвидация и разделяне;
  • трансферно ценообразуване;
  • данъчен анализ;
  • прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
  • координиране на международни проекти.

 

 • Данъчно облагане на физически лица
  • данъчно планиране и управление на активи;
  • командироване/Преместване на работа (включително получаване на разрешения за пребиваване);
  • данъчна оптимизация, прехвърляне, защита и преструктуриране на активи;
  • планове за служители;
  • пенсионни схеми;
  • прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.

 

 • ДДС
  • ДДС планиране;
  • становища за приложимия ДДС режим и съдействие при попълване на данъчни декларации.
 • Данъчни производства
  • представителство на физически и юридически лица в производства и спорове, както и административно съдействие в областта на данъчното облагане.
 • Местни данъци и такси
 • Митнически задължения