ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ консултира, вече над десет години, чуждестранни инвеститори, които желаят да затвърдят присъствието си в България и региона. Нашите клиенти са както местни, така и чуждестранни държавни и частни инвеститори – физически и юридически лица, управители на фондове и техни спонсори и принципали.

 

Услугите в областта, предлагани от Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“, наред с останалите, включват:

  • разработка на индивидуални структури за чуждестранни инвестиции в България и региона, най-вече в сферата на частните инвестиции в компании, занимаващи се със строителство и недвижими имоти, както и такива на пазара на IT-услугите и в областта на здравеопазването
  • подпомагане за учредяване, регистрация и съответствие с нормативните изисквания в България на частни компании
  • подпомагане при придобиване, продажба, преобразуване и прехвърляне на портфолио от дружества
  • работа в сътрудничество с клиентите в процеса на образуване, набиране на капитал и инвестиции, с цел откриване на евентуални проблеми, намиране на практични решения и създаване на информиран поглед върху пазара
  • консултиране по проблеми, свързани с управлението и възможностите за инвестиции, заедно с преглед на правни аспекти около потенциални инвеститори и тяхната дейност в България
  • извършване на цялостен корпоративен анализ
  • имплементиране на формирането на съответни целеви средства или договаряне на преференциални условия с цел минимизиране на риска и увеличаване на стойността на инвестицията
  • структуриране и изпълнение на прекратителни сделки.

 

През последните години, Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ подпомогна успешно големи чуждестранни заинтересовани лица в придобиването на Сертификат за Инвестиция Клас „А“ от Българската агенция за инвестиции, както и в участието им в административни процедури под ръководството на българските регулаторни органи.