СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

 

Нашите специалисти в областта на стартиране на бизнес предоставят висококачествени, бизнес ориентирани правни консултации на стартиращи и развиващи се компании.

Услугите, които предлагаме, включват следното:

 

  • консултиране относно най-ефективните данъчни и бизнес-ориентирани корпоративни структури;
  • привличане на начален капитал (venture capital) и „ейнджъл“-инвестиции (angel investments);
  • подпомагане съставянето и договарянето на Дружествени договори и други подобни споразумения наред с изграждането на взаимоотношения между съдружниците, финансиране на дружеството, както и прекратяване на участието в дружеството;
  • съдействие във всички етапи на процеса на учредяване и подпомагане на клиента в първите му стъпки в бизнеса, включително необходими вписвания, разрешения, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, закупуване или наемане на търговски обекти;
  • подпомагане при въпроси, свързани с трудовото и осигурително законодателство, имиграция;
  • текущо корпоративно съдействие, консултации във връзка със споразумения за обединяване на търговци, договори за управление, промени в капитала и др.;
  • предоставяне на комплексни правни и съпътстващи услуги, свързани с прекратяване на юридически лица, клонове на търговци и търговски представителства.

 

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ консултира един от финансовите посредници за управление на Фонда за начално финансиране в рамките на фонда JEREMIE – съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в ЕС. Този посредник управлява финансиране в размер на 9 милиона и направи около 120 инвестиции в стартиращи компании в рамките на 4 години. Именно в тази връзка нашите експерти в сферата на стартиране на бизнеса бяха част от създаването на редица технологични предприятия, работещи в различни сектори като например: медии и уеб-базирани технологии, напреднали инженерни технологии, телекомуникации и много други.