ЕНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

През последните няколко години „Йорданов, Игнатов, Иванов“ разшири значително своята практика в областта на енергетиката и природните ресурси, консултирайки инвеститори, държавни предприятия и органи.

 

Ние предоставяме услуги, свързани с всички аспекти на бизнеса в този сектор, включително производство, пренос, разпространение и търговия с електрическа енергия.

 

Адвокатското дружество предлага на своите клиенти съдействие в хода на административни процедури за навлизане на свободния пазар на електроенергия, изготвяне на договори за продажба или доставка, консултации за разширяване на енергийната инфраструктура чрез присъединяване на нови енергийни обекти, разрешаване на спорове относно енергийната инфраструктура и др.

 

Ние предоставяме правни консултации по отношение на някои от най-големите спорни процедури в българския енергиен сектор.

 

Опитът ни се основава на задълбочени познания относно концесионните режими за експлоатация на подземни природни богатства в България и източниците на възобновяема енергия, в това число и лицензионни процедури, изготвяне на административни документи, търговски договори, участие в преговори и представителство пред органите на изпълнителната власт.