ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛСТВО

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ има отлична репутация на пазара на недвижими имоти и строителния сектор в България и региона. Опитът на екипа ни, познанията и широките контакти с бизнеса в този сектор са изключително полезни за всеки клиент.

 

Знаем, че много от клиентите ни са изправени пред трудни бизнес решения и предизвикателства в етапа на възстановяване на пазара на недвижими имоти. Работейки с широк кръг клиенти по целия свят в тази област, познаваме и разбираме тази индустрия и това, което предизвиква ключови бизнес решения.

 

Ние сме фокусирани върху идентифициране и предлагане на висококачествени правни услуги в този сегмент от пазара. Работата ни обхваща консултиране на инвеститори за придобиване, преструктуриране и прекратяване на различни местни и международни проекти, процесуално представителство по вещноправни спорове.

 

Имахме удоволствието да бъдем консултанти по едни от най-значимите строителни проекти в България и региона, сред които изграждането на първия и най-голям Бизнес парк в България и на Балканите, строителството на някои от най-големите офис-сгради и складови помещения, разположени на брега на Черно море, както и няколко сделки за придобиване на парцели с площ от над 500,000 кв. м. всеки.