ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Практиката на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ обхваща различни аспекти от областта на правото на интелектуална собственост. Екипът ни е изградил добра репутация в областта на търговките марки, патенти и авторско право. През последните години се развиваме в сферата, включвайки разглеждането на въпроси, свързани с интелектуалната собственост в електронната среда. Сред тях попадат изграждане, възлагане и лицензиране на права на интелектуалната собственост върху широка гама от софтуерни и хардуерни продукти. Предлагали сме решения и становища относно валидността и нарушаването на права върху интелектуалната собственост, а също така консултации по проблеми, свързани със правото на собственост и авторството на такива продукти.

 

Дейността ни включва процесуално представителство по спорове в областта на търговските марки и патентите. Членовете на екипа ни съвместяват както правните си знания в сферата на интелектуалната собственост, така и познанията си в различни технически области, като тази силна комбинация е част от предимствата ни в юридически и технически план.

 

Нашият екип предоставя консултации и представителство в различни административни процедури, свързани с регистрацията на търговски марки (местни търговски марки, европейски търговски марки, и международни търговски марки), патенти, дизайни, както и подаване на възражения въз основа на правото на приоритет или искания за прекратяване на регистрация.

 

През последните няколко години, екипът на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставя текущи правни съвети на стартиращи компании в областта на информационните технологии и Интернет. Тези компании са получили финансиране от Съвместните европейски ресурси за микро- до средни предприятия (JEREMIE), фонд, създаден от Европейската комисия съвместно с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции, чрез структурните фондове на ЕС за програмния период 2007-2013 г. Посветили сме нашето време, усилия и познания, за да помогнем на тези млади професионалисти да положат основите на своя бизнес и ги напътстваме в предизвикателствата и трудностите на разширяване на дейността им както в България, така и в чужбина.

 

Старшите съдружници в Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ – г-н Румен Игнатов и г-н Иван Йорданов, оказват безвъзмездно съдействие като наставници на няколко стартиращи компании.