СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

 

Нашите клиенти ценят професионалните ни познания и отдаденост за постигане на резултати при Сливания и Придобивания.

 

Сделките по Сливания и Придобивания са комплексни и изискват добре организирани правни екипи, които могат да взаимодействат ефективно с други професионални консултанти с оглед  постигане на целите на клиента. Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставя услуги при структуриране на сделки, подготовка на документи и осигуряване на спазване на корпоративните нужди и законовите изисквания.

 

Практиката при сделки по Сливания и Придобивания е изцяло съобразена с други области, включително с публичноправните аспекти на сделките, последиците във връзка с финансови структури и трудовоправни последствия. Знаем, че успешното преобразуване на търговско дружество зависи от данъчната ефективност, иновативните корпоративни и финансови решения, както и от добрия нормативен анализ.

 

Услугите ни в тази сфера включват:

  • създаване на обединения на търговци
  • изграждане на стратегически обединения
  • преобразуване на търговски дружества
  • сливания, придобивания и отделяния
  • правен и данъчен анализ