ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

От приемането и влизането в сила на първия Закон за защита на конкуренцията в България през 1998 г., конкурентното право заема важно място в корпоративния дневен ред, с акцент поради нарастващите чуждестранни инвестиции в българската икономика. Ние разбираме това и поради тази причина сме изградили проактивен подход за адресиране на нуждите на клиентите ни и нормативните изисквания в областта на защита на конкуренцията.

 

Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ е развило значителна практика в сферата на защитата на конкуренцията, предоставяйки комплексни услуги на местни и международни клиенти, от осигуряване на разрешения за концентрации от Комисията за защита на конкуренцията до преглед на промоционални активности и стратегии. Нашият екип има задълбочени познания както на българското, така и на европейското законодателство и съдебна практика в областта. Адвокатите в Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ притежават богат опит в представителството на местни и чуждестранни корпоративни клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по различни казуси, свързани със злоупотреби, нелоялна конкуренция и търговски промоции.

 

Нашите правни услуги включват:

  • злоупотреба с господстващо и монополно положение, концентрации, хоризонтални и вертикални споразумения и съгласувани практики
  • споразумения за разпространение, лицензиране, представителство, маркетинг и продажба
  • нормативни изисквания за държавна помощ и обществени поръчки
  • нелоялна конкуренция
  • преглед на промоционални активности и стратегии
  • защита на потребителите
  • представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.