БАНКОВО И ФИНАНСОВО ПРАВО

Екипът на Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ консултира български и чуждестранни доставчици на финансови услуги по разнообразни въпроси в областта на банково и финансово право, включително законови режими за регистрация, лицензиране и разрешаване на бизнес дейността.

 

Адвокатите в Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“ предоставят професионални консултации по отношение на местните законодателни изисквания в банковото право, ценни книжа, деривативни финансови инструменти, фючърси, въпроси във връзка със стоковата борса и други финансови инструменти и сделки с тях. Сред нашите клиенти са банкови институции, инвестиционни посредници, управляващи активи, инвестиционни съветници, както и инвестиционни дружества и агенции за недвижими имоти.